Crane VesselsOleg Strashnov 5,000t吊

Oleg Strashnov (ship, 2011) 003.jpg
By kees torn - OLEG STRASHNOV, CC BY-SA 2.0, Link


Oleg Strashnov
By Hans Weetzel, Link


Vessel Details  -船舶明細-
船  名 Oleg Strashnov
吊上能力 5,000t
長  さ 183.0m
47.0m
深  さ 18.2m
建 造 年 2011年
所 有 会 社 Seaway Heavy Lifting

<< 前のページに戻る